Posted on

Het is eindelijk zover

Eindelijk zijn de aanvragen van onze leden en aspirant leden zijn de deur uit, na een iet wat moeilijke en omslachtige inschrijfronde welke nogal wat tumult teweegbracht. Dit omdat het toch een moeilijk juridisch verhaal is wat eigenlijk afgestemd is op de grote partijen. Die regeling werd nu 1 op 1 is toegepast op de door ons als KRCO 16 ingebrachte lokale frequenties. Frequenties afgestemd op ons als kleine lokale partijen. Deze 16 frequenties zijn met hulp van Broadcast Partners doorgerekend op haalbaarheid bij coördinering ervan.

Zo zijn de door onze leden ingebrachte locaties getoetst en kunnen op die specifiek ingebrachte locatie worden gebruikt, iets wat voor onze leden natuurlijk kostenbesparend zal werken. Dit om de te verwachten hoge kosten welke de omroepen te wachten staat te kunnen reduceren bij de ingebruikname ervan.

Vele van ons zullen dan ook hooggespannen afwachten of er ondanks alle afspraken in toch nog andere omroepen hebben ingeschreven op de door hun ingebrachte frequentie.

Tijdens de dialoog sessies waar wij als KRCO en een klein aantal andere omroepen aanwezig waren, bleek al wel dat de aanwezigen ook al jaren aan het strijden waren om een FM-frequentie te bemachtigen, sommige van ons procederen zelfs al tot 14 jaar lang tegen de staat, dit omdat wij als kleine commerciële omroepen altijd zijn genegeerd, wij zouden als kleine commerciële lokale omroep niet bestaan of zelfs geen bestaansrecht hebben.

 Zo is het dus nog steeds niet verankerd in de wet dat er een derde laag is welke commerciële lokale radio nastreven. De lokale omroepen hebben tot op nu dan ook nog steeds het alleen recht gehad op lokaal FM.

Met de vooral aan de KRCO te danken inbreng van de 16 nu ingebrachte frequenties komt daar dus nu eindelijk een eind aan en zijn we er gewoon! We hopen dan ook dat snel de wetgeving hieromtrent in de regeling AGF wordt aangepast.

Voor deze wijziging is dan wel zowel door het ministerie van OC&W als EZK  inzet nodig voor om dit zodanig te regelen dat er eindelijk zoals het de wet voorschrijft gelijke kansen zijn tussen lokaal publiek en kleine commercieel en de concurrentiepositie gelijk is.

Natuurlijk kan het zo zijn dat er alsnog andere partijen mee hebben gedaan aan onze verdelingsronde en dat er nog een veiling ronde gehouden dient te worden, dat is dan wel jammer en zullen onze leden alsnog moeten gaan meebieden op hun zelf gedolven frequentie.

 Wij zijn er zeker van dat onze leden die er al jaren naar uitkijken om eindelijk op een FM-frequentie hun activiteiten toe te kunnen voegen, vol zullen inzetten op het verkrijgen van die frequentie. Dat kan natuurlijk zijn op het gebied van geld bieden tijdens de biedingsrondes die dan zullen volgen, maar ook als er iemand gaat lopen met één van de frequenties waar deze eigenlijk niet voor bedoeld zijn om dan vervolgens toch de gang naar de rechtbank te kiezen om de felbegeerde frequentie alsnog te pakken te kunnen krijgen.

Wij als KRCO welke daadwerkelijk deze frequenties heeft ingediend bij het ministerie van economische zaken en klimaat, zal onze leden dan ook zeker volop steunen tijdens die dan noodzakelijke gang naar de bestuursrechter in Rotterdam waar dit soort zaken wordt behandeld. Wij als bestuur zijn helaas inmiddels al bekenden van de rechters aldaar.

We hopen vooralsnog dat een rechtsgang niet nodig zal zijn en de omroepen die hebben gedacht o das mooi “het Agentschap Telecom heeft deze frequenties voor ons ingebracht” voor mij en ik heb er lekker niks voor hoeven te doen !!, dat die snel zullen afhaken als ze ontdekken dat er meer gegadigden zijn welke er wel veel moeite voor hebben gedaan om deze in te brengen.

Voor ons is belangrijk dat als blijkt dat er andere gegadigden zijn dat zij niet zullen gaan overbieden, de waarde van deze frequenties is namelijk feitelijk nul.  Zo zien we dat ook terug bij de NLCR-frequenties welke daarom steeds gratis verlengd zijn, er is geen financiële waarde in deze frequenties.

Bij het ingaan van de Lock down in December 2021 hebben wij als KRCO nog een brandbrief geschreven naar de toen net afgetreden staatssecretaris van EZK, met de melding dat het ons beter leek om de verdeling tijdelijk te vertragen of uit te stellen naar een wat gunstigere periode.

Onze brief werd door het ministerie van EZK namens de minister door dhr. J de Groot beantwoord dat de veiling niet zou worden uitgesteld en er niet van uitgegaan werd dat er te al hoge bedragen zouden worden geboden, dit omdat het kleine rest frequenties zijn, hij antwoorde het volgende: (citaat)

dat partijen er rekening mee moeten houden met de korte looptijd van de frequenties en de huidige economische situatie, het gevaar van prijsopdrijving lijkt dan ook niet reëel temeer het nu gaat om frequenties met een minimaal bereik.

Echter kunnen hoge biedingen van derden wel lijden tot extra hoge kosten die we eigenlijk niet willen, dit omdat het toch al wel moeilijk zal zijn om in de periode net na de eerste twee jaar van de grote pandemie adverteerders te krijgen, want ook al heb je dan een FM-frequentie dan nog zullen we de lokale adverteerders nog zover moeten zien te krijgen om als startende omroep reclame op je zender te krijgen.

 We hopen er samen maar het beste van zodat we snel onze FM-frequenties kunnen gaan inzetten om onze luisteraars te kunnen bedienden naast de bij de meeste van ons al op DAB+.

 “May the force be with you”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *