Dé belangenorganisatie voor de sector lokaal commerciële omroepen

Onze leden hebben een licentie van het commissariaat v/d media.

Bent u geïnteresseerd om lid te worden van de belangenvereniging dan kunt u contact opnemen met ons door een email te sturen naar info@krco.nl. Heeft u serieuze interesse? Dan zijn de volgende zaken van belang.


1 - U of uw organisatie heeft een geldige vergunning voor het uitzenden van commerciële radioprogramma’s van het Commissariaat voor de Media voor één bepaalde niet landelijke regio. U bent niet aangesloten bij een andere belangenvereniging voor commerciële media-instellingen. U wilt een radioprogramma uitzenden via een FM, AM of DAB+ zender voor de regio, waar u of uw organisatie zelf actief is.


2 - U of uw organisatie is bereid om bekend te maken dat u aangesloten bent bij de KRCO bij officiële instanties, zoals het Commissariaat voor de Media en-of Ministerie van Economische Zaken/Agentschap Telecom.


3 - Ieder lid betaalt een contributie van 180 euro per jaar. Deze contributie wordt ingezet voor onkosten, welke gemaakt worden door de Vereniging ten behoeve van haar doelstellingen.


4 - De KRCO maakt geen namen van organisaties en of personen bekend, welke aangesloten zijn bij de Vereniging. Dit is om u of uw organisatie te beschermen tegen ongewenst contact van andere organisaties waarvan de belangen tegengesteld kunnen zijn. Natuurlijk kunt u er zelf wel voor kiezen om kenbaar te maken dat u aangesloten bent bij de KRCO.


5 - Het bestuur van de KRCO spreekt namens alle leden via brieven, persberichten en of procedures.


6 - Eenmaal per jaar wordt er een algemene besloten ledenvergadering gehouden waarvan wij verwachten dat u of een afgevaardigde van uw organisatie daarbij aanwezig is.


7 - Heeft u nog geen vergunning van het Commissariaat voor de Media, maar heeft u wel de intentie om deze aan te vragen binnen een tijdsbestek van 6 maanden dan kunt u aspirant lid worden. U wordt dan wel op de hoogte gehouden van de ondernomen of te ondernemen activiteiten en betaalt eveneens de contributie. U heeft echter nog geen stemrecht bij de algemene ledenvergadering.

0 of 350