Bent u geïnteresseerd om lid te worden van de belangenvereniging dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de KRCO door een email te sturen naar info@krco.nl.

Heeft u serieuze interesse? Dan zijn de volgende zaken van belang.

  1. U of uw organisatie heeft een geldige vergunning voor het uitzenden van commerciële radioprogramma’s van het Commissariaat voor de Media voor één bepaalde niet landelijke regio. U bent niet aangesloten bij een andere belangenvereniging voor commerciële media-instellingen. U wilt een radioprogramma uitzenden via een FM, AM of DAB+ zender voor de regio, waar u of uw organisatie zelf actief is.
  2. U of uw organisatie is bereid om bekend te maken dat u aangesloten bent bij de KRCO bij officiële instanties, zoals het Commissariaat voor de Media en-of Ministerie van Economische Zaken/Agentschap Telecom.
  3. Ieder lid betaalt een contributie van 180 euro per jaar. Deze contributie wordt ingezet voor onkosten, welke gemaakt worden door de Vereniging ten behoeve van haar doelstellingen.
  4. De KRCO maakt geen namen van organisaties en of personen bekend, welke aangesloten zijn bij de Vereniging. Dit is om u of uw organisatie te beschermen tegen ongewenst contact van andere organisaties waarvan de belangen tegengesteld kunnen zijn. Natuurlijk kunt u er zelf wel voor kiezen om kenbaar te maken dat u aangesloten bent bij de KRCO.
  5. Het bestuur van de KRCO spreekt namens alle leden via brieven, persberichten en of procedures.
  6. Eenmaal per jaar wordt er een algemene besloten ledenvergadering gehouden waarvan wij verwachten dat u of een afgevaardigde van uw organisatie daarbij aanwezig is.
  7. Heeft u nog geen vergunning van het Commissariaat voor de Media, maar heeft u wel de intentie om deze aan te vragen binnen een tijdsbestek van 6 maanden dan kunt u aspirant lid worden. U wordt dan wel op de hoogte gehouden van de ondernomen of te ondernemen activiteiten en betaalt eveneens de contributie. U heeft echter nog geen stemrecht bij de algemene ledenvergadering.