De belangenvereniging KRCO staat voor dat zogenaamde schaarse frequentieruimte eerlijk wordt verdeeld onder alle serieuze belangstellenden. Dat betekent tevens dat bestaande vergunninghouders zich dienen te houden aan de regels welke aan het gebruik van die schaarse frequentieruimte bij het verdelen ervan zijn gesteld en toegezegd door de vergunninghouder of de verkrijger van die betreffende frequentieruimte.

Landelijke spelers
Voor de landelijk opererende omroepen gelden hiervoor de zogenaamde clausulerings-eisen welke wel of niet gesteld zijn aan het gebruik van deze kavels.

Regionale spelers
Voor de regionale omroepen is hierop van toepassing het regiogerichtheid bod welke is geboden door de verkrijger zelf, het regio bod is voor het gebied wat de verkrijger in beginsel heeft verworven op analoog gebied. Heeft een omroep op meerdere kavels geboden dan geld hiervoor dat op elk verworven kavel een eigen programmering te horen dient te zijn, inhoudelijk gericht op het verworven kavel (hiervoor geldt de ICE norm, dit staat voor informatie, cultuur en educatie). De KRCO verzet zich dan ook tegen elk misbruik van schaarse frequentie ruimte.

Op het gebied van digitalisering is de KRCO van mening dat het goed is om het digitale gebruik te bevorderen, dit dient dan wel op een transparante wijze te worden uitgevoerd. Een omroep die een gebruik verworven heeft van bijvoorbeeld 1,5 % van het totale luisterpubliek van Nederland, mag niet groeien tot een 30% of hoger. Een kleine groei door het gebruik van een digitale allotment is onoverkomelijk maar dient beperkt te blijven tot normale proporties. Het informatie gebied wat verworven is blijft in onze ogen het gebied dat verworven is bij de verdeling ervan in 2003 of respectievelijk 2008. Het koppelen van meerde kavel en/of frequenties is in onze visie dan ook niet toegestaan omdat het niet meer specifiek gericht is op de regio welke in beginsel is verworven.

Verhuur frequentie ruimte dan wel produceren van programma’s
Het produceren van programma’s dient in de ogen van de KRCO alleen dan te worden toegestaan wanneer een programma uitsluitend en exclusief wordt geproduceerd voor de opdrachtgever. Dit betekent dat een programma voor omroep X niet kan worden uitgezonden door omroep Y of Z.
Op dit moment wordt de wettelijke uitleg van producent in de meeste gevallen zodanig opgerekt dat er geen sprake meer kan zijn van het produceren van programma’s voor een vergunninghouder, maar louter het doorverhuren van frequentieruimte aan een andere vergunninghouder, welke volgens de vraag en antwoord procedure verboden is.

AM (kleine gebruik)
Voor het AM gebruik heeft onze vereniging een gespecificeerde visie geschreven welke hier te vinden is. Ook hier is de KRCO van mening dat een vergunninghouder niet meer frequenties aan elkaar mag koppelen voor het verspreiden van louter één programma in hetzelfde werkgebied. Het op meerdere frequenties uitzenden van hetzelfde programma binnen hetzelfde verzorgingsgebied dient dan ook geen doel en sluit concurrentie uit van gebruik van een frequentie in dat gebied.

DAB+ (kleine gebruik)
Voor DAB+ heeft KRCO begin maart al een visie geschreven welke ook is overhandigd aan het Ministerie van Economische Zaken en kan hier worden ingezien.