Momenteel is ons plan verder door het ministerie EZK uitgewerkt en wordt er een consultatie gehouden, je kunt dit nalezen op de site van het Agentschap Telecom.

hierin is duidelijk dat een mux duidelijk wordt verdeeld onder commercieel met 6/12 van de ruimte, en 6/12 ruimte voor lokaal publiek.

Er moet een samenwerking komen tussen de partijen welke een vergunning hebben gekregen van de overheid.

Voorstel kleine DAB+ kavels

Notitie DAB + lokaal Regionaal Commercieel inbreng KRCO.

Toekomst visie inzet DAB+ voor regionaal commercieel / kleine AM vergunninghouders / lokaal publiek / en evenementen zenders. Hierbij geven wij in deze visie aan hoe KRCO aankijkt tegen de mogelijkheden voor de bevordering van het gebruik van DAB binnen het huidige beleid, en het unieke Nederlandse radiolandschap. Doel hiervan is dat dit gecontinueerd kan worden, en ook uitgebreid kan worden met een lokaal commerciële laag. Kijkend naar de huidige Nederlandse radiomarkt en de wensen om meer pluriformiteit en diversiteit te bevorderen hebben wij een visie op papier gezet welke al deze facetten onder de loep neemt. Door dit nader te laten uitwerken, heeft de overheid een passend model voor de verdere uitrol van DAB+.

We zijn hierbij uitgegaan van het huidige aantal omroepen zowel lokaal, regionaal commercieel (reclame editie stelsel), kleine AM vergunninghouders, evenementen zenders, maar ook de toetreding van nieuwe commerciële lokale omroepen zoals de KRCO deze voorstaat. Om er zorg voor te dragen dat alle omroepen ook daadwerkelijk in het werkgebied te ontvangen zijn is ervan uitgegaan dat indoor ontvangst mogelijk is. We gaan er hierbij vanuit dat er voldoende vrije geschikte DAB frequenties beschikbaar zijn voor Nederlands gebruik. KRCO denkt dat vier inzetbare frequenties, (al dan niet verschillend binnen Nederland) op redelijke afstand van elkaar opnieuw ingezet kunnen gaan worden.

KRCO gaat er vanuit dat er tussen de acht en maximaal tien lokale omroepen binnen één digitale multiplex kunnen vallen en het vermogen van de DAB multiplex rond de 200 a 250 watt zal bedragen. Door deze beperking van het uiteindelijk te verzorgen gebied blijft er ook ruimte vrij voor regionaal commercieel (NLCR), (ook bekend als de B kavels opererend binnen dit gebied) en voor de kleine AM kavels welke nog operationeel zijn. (radio Waddenzee, Radio Paradijs, etc.) Ook kan er ruimte worden gereserveerd voor tenminste één regionale evenementen mogelijkheid. Voor de grote AM gebruikers zou er ruimte gezocht kunnen worden binnen één van de huidige landelijk dekkende DAB kavels.

Binnen de huidige norm wordt er van uitgegaan dat één multiplex is verdeeld onder 18 gebruikers welke een bitrate gebruiken van 64 kbps. Door bovenstaande uitgangspunten blijven er dan tenminste acht frequenties binnen de multiplex over voor niet lokale omroepen.

Gebruik van één DAB multiplex ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit

regio landerd dab2

 1. maximaal tien lokale omroepen.
 2. commercieel regionaal (gelijk aan analoog bereik bij vergunning verlening).
 3. AM regio zenders (indien in gebied aanwezig).
 4. klein commercieel regionaal.
 5. één evenementen zender (korte duur).
 6. eventueel regionale publieke omroep.

De zenders dienen centraal in het gebied operationeel te zijn, tevens is het doel van deze opzet dat de zenders niet synchroon hoeven te zijn, wat wel een eis is voor landelijke kavels of grote kavels. Wel kan een AF signaal meegestuurd worden zodat bij bijvoorbeeld een regio zender de radio automatisch overschakelt van de ene DAB multiplex naar de andere.

De aanvoer van de signalen van de betreffende omroepen is relatief eenvoudig en op goedkope basis te realiseren door internet of glasvezel door de omroep zelf aan te leveren bij de uitzendlocatie van de DAB zender. Door het kleine bereik van deze zenders is voor de betreffende omroepen het kosten plaatje binnen de perken te houden, denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de Buma-Stemra en Sena kosten.

Het voordeel voor bestaande omroepen is dat het bereik van de zender binnen het beoogde en vergunde gebied blijft en er voor de luisteraar een breder pakket ontstaat waar in goede kwaliteit naar geluisterd kan worden. Ook kunnen de lokale omroepen binnen dit pakket samenwerken (OLON) en kan indien gewenst toch iedere lokale omroep de eigen identiteit behouden.

Door ons voorstel komt er ook ruimte vrij voor kleinschalige regionale omroepen en editie stelsels voor regionaal commerciële omroepen welke grotere kavels hebben maar wel hun reclame edities opgesplitst hebben (verdien model).

Voorbeeld hoe vier DAB frequenties kunnen worden verdeeld over Nederland

idee DAB plus lokaal plus regionaal commercieel 3

Voorbeeld van mogelijke verdeling multiplex regio Noord oost Brabant (editie Oss /Uden)

Lokale Omroepen in de regio Oss /Uden

 1. Geel : gemeente Oss+ herindeling Geffen
 2. Donker blauw : gemeente Mill en SintHubert
 3. Bruin : gemeente Grave
 4. Paars : gemeente Landerd
 5. Rood : gemeente Uden + Gemeente Veghel
 6. Rose : gemeente Schijndel
 7. Licht blauw: gemeente Boekel
 8. Grijs: gemeente Bernheze
 9. Licht Paars: gemeente Wanrooij / Sint anthonis
 10. Radio 8 FM Editie Oss
 11. klein commercieel regionaal
 12. klein commercieel regionaal
 13. evenementen frequentie
 14. mogelijkheid voor Regionale Omroep (omroep Brabant editie)
 15. Vrij
 16. Vrij
 17. Vrij
 18. Vrij

Eventueel kan er voor gekozen worden indien er voldoende ruimte vrij is om bijvoorbeeld regionale omroep extra bitrate ter beschikking te stellen om extra diensten aan te bieden, zoals gewenst..

Groen = Outdoor ontvangst

Zwart = Indoor ontvangst

Huidige indeling lokale omroepen op FM

lo nederland